maandag 27 juni 2011

Een leuke HoncoopdagErp 25 mei 1885

Geliefde Vriend

Ik geloof als ik mij niet vergis
Dat het heden een jaar geleden is
Dat ik u voor het eerst zag
't Was op een schoonen Meimaanddag
Ik zou toen juist naar Veghel gaan
En kwam u tegemoet gegaan
Maar onbekend en onbemind
Maar thans bekend en thans miin vrind
'k Wil u aan deez dag herinnering geven
Of heb je hem soms opgeschreven
Ik heb hem in mijn hart geplant
Al sinds ge vroegdet om mijn hand
Geliefde hoe ver wij van elkander zijn
Ik denk steeds aan u en denk van mijn
Dat ik u tederlijk bemin
Met geheel mijn ziel met al mijn zin
Geen ander leeft voor mij op aard
Gij zijt mij meer dan schatten waard
En wanneer dit gedicht
Naar uw genoegen is
Ontvangt het dan van mij
Tot een gedachtenis

Van u liefhebbende
HJK


Dit gedicht scheef Henrëtte Rietman voor haar verloofde Arie Honcoop. Ze hadden toen een jaar verkering.

Arie's moeder was weduwe en Arie vertelde haar dat hij wilde emigreren, want hij kon in zijn woonplaats Zundert geen protestants meisje vinden.
Arie's moeder ging naar Dominee van Gogh, de vader van Vincent van Gogh.
Ze vertelde haar verhaal en de dominee had wel een idee. Hij bracht Arie in contact met Henriëtte.
Ze werden een gelukkkig paar en Arie bleef in Zundert wonen.
Ze kregen 8 kinderen. zie genealogie Honcoop
Ze liggen samen begraven op het kerkhofje bij de Protestantse kerk in Zundert. graf 72 en 73


Arie en Henriëtte Honcoop met hun kinderen

Gisteren hielden wij met de nazaten van hun zoon Cornelis Adrianus een gezellige reünie.

NB: Vandaag 15 september 2014, kreeg ik de namen van de mensen op de foto:
Van links naar rechts: Chrisje, Mina, Anna, Cornelis, Vader, Jet, Moeder, Janus, Dientje, Jans.
Voor de boerderij in Zundert 1905, alles in het handschrift van mijn moeder, Truus Honcoop,
dochter van Cornelis.

Over Dientje kun je   hier  meer lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten